skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Tuinders en andere agrarische ondernemers kunnen gebruik maken van de landbouwvrijstelling waardoor zij over de waardestijging van agrarisch gebruikte grond geen belasting verschuldigd zijn. Als de waardestijging echter veroorzaakt is doordat de grond een andere bestemming krijgt, zoals woningbouw, is de vrijstelling in zoverre niet van toepassing. Wij weten precies welke mogelijkheden deze regeling biedt. 

In de afgelopen jaren zijn veel tuinders onteigend of uitgekocht voor woningbouw of bedrijfshuisvesting. Wij waren betrokken bij een groot gebied ten zuiden van Rotterdam. Daarbij stond de vraag hoe hoog de WEVAB, de waarde van de grond in agrarische bestemming was ten tijde van de verkoop centraal. Dit leidde uiteindelijk tot een interessante uitkomst voor de betrokken ondernemers.

Back To Top