skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Box 3 vernieuwd

In 2021 heeft iedere belastingplichtige een belastingvrij vermogen van € 50.000. Bij een hoger vermogen is inkomstenbelasting over het fictief berekende rendement en tegen een tarief van 31 %. Een eigen woning telt niet mee, de eigenwoning schuld evenmin. Voor…

Lees meer

Rekening courant DGA. Aflossen?

Aflossingsverplichting rekening courant DGA Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen ab-houders belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen. Dat is een doorn in het oog van velen. Soms wordt er zoveel van de eigen B.V. geleend dat het niet…

Lees meer

Bedrijfsopvolging/ aandelen BV

  1      Inleiding. In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar de eigenaar van een B.V. die een onderneming exploiteert  mee te maken krijgt als de aandelen van de B.V. worden overgedragen. Het gaat dan om inkomstenbelasting , vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting en…

Lees meer
Back To Top