skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

De belastingwet kent veel faciliteiten om de overdracht van ondernemingen op een fiscaal aantrekkelijke manier te laten plaats vinden. Zo geldt bijvoorbeeld een vrijstelling voor de schenking van ondernemingsvermogen (zowel éénmanszaken als B.V.’s) tot een waarde van € 1.119.845 (2021). Ook kunnen fiscale claims worden doorgeschoven naar de opvolgers en daardoor vaak naar de verre toekomst.

Door tijdig de juiste ondernemingsstructuur op te zetten en ervoor te zorgen dat aan de eisen wordt voldaan kan van deze regelingen gebruik worden gemaakt. Haast lijkt geboden omdat er plannen zijn om de faciliteiten te beperken.

In de afgelopen jaren hebben wij veel bedrijfsopvolgingen met succes begeleid. Omdat de regels complex zijn en de belangen groot plegen wij hierover vaak vooroverleg met de belastingdienst. Daardoor is veel praktijkervaring op dit gebied aanwezig. 

Back To Top